Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ภาพกิจกรรม << Back

[ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
ชนะเลิศการแข่งขัน"ฟุตซอลไมโล จูเนียร์คัพ2016"
งานประเพณีพ้อต่อ (สารทจีนภูเก็ต)ประจำปี 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี
วัลชมเชย ระดับภาคใต้ ในการประกวดการค้นหานักสืบนิติวิทยาศาสตร์รุ่น
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ธรรมจาริณี ม.ต้น
การประเมินเชิงประจักษ์จากสถาบันพระปกเกล้า
english math camp อนุบาล 1/2 ห้องโครงการ 3 ภาษา
คนเก่งของเทศบาล
พิธีมอบงานชมรมผู้ปกครอง
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
พิธีเฉลิมพระเกียรติวันแม่ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์
กิจกรรมวันแม่ ระดับอนุบาล
กิจจกรรมปลูกต้นโกงกางเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 7 รอบ
นักเรียนชั้น ป. 6 ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยัก

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com