Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ภาพกิจกรรม << Back

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] [ 11 ] Next>>
งานสัมมนาวิชาการทางการศึกษา
กีฬาอนุบาลจังหวัดภูเก็ต
กวดวิชามหิดลติวเตอร์
ประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2555 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Bang Rong Ecotourism (MSEIS 5/1-6/1)
กิจกรรมวันพ่อ ระดับชั้นอนุบาล
ทัศนศึกษาลมฟ้าอากาศ ป.5
พิธีวางพวงมาลา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ MSEIS
ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาเยี่ยม
กีฬาชมผู้ปกครอง 2555
การแข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน
คณะครูอนุบาลศึกษาดูงานที่ป่าตอง
การประเมินอนุบาลปลอดโรค
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2555

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com