Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ภาพกิจกรรม << Back

<< Back [ 1 ] [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
การเสริมทักษะ สร้างสำนึกความเป็นพลเมือง
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
โครงการแข่งขันประกวดเจ้าบ้านที่ดี ประจำปี 2559 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
กิจกรรมคาราวานวิทย์
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชามติ
กีฬากรีฑานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
พิธีถวายสักการะหน้าพระรูปเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี
การสร้างโปสเตอร์จากโปรแกรม Ms word 2013
อบรมพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STEM
กิจกรรมอบรมการทำสื่อผ่านสมาร์ทดีไวท์ ด้วย Pixlive Player ป. 5/1
กิจกรรมค่ายสามภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒
หาดใหญ่วิชาการ
โครงการฝึกอบรม เยาวชนศาสนาสัมพันธ์ 59
การคัดเลือกกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ ๑๗/๒๕๕๙
พิธีไหว้ครู ๒๕๕๙

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com