Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ภาพกิจกรรม << Back

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
ประกวดเดี่ยวดนตรีไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
"วันพระมหาธีรราชเจ้า"
โครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำ
ท่าตะเภาเกมส์
ผลการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี 2558 (ระดับประเทศ)
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครปฐม ณ เทศบาลนครภูเก็ต
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดน่าน
กิจกรรม English Camp for developing English Skills I
วันไหว้ครู 2558
ปลูกปัญญามินิมาราธอนครั้งที่ 15
พิธีถวายพระพรวันพ่อ
พิธีถวายพวงมาลาสักการะ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
ประเพณีลอยกระทง

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com