Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ภาพกิจกรรม << Back

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
วันไหว้ครู 2557
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
โครงการพบปะผู้ปกครองสัญจร
ผู้อำนวยการพบปะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน 29 เมษายน 2557
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษห้องพิเศษ Amazing Phuket
ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 12
ฝึกระเบียบแถวให้กับลูกเสือกองเกียรติยศ
โครงการพัฒนาอาชีพและภาษาสู่อาเซี่ยน
PPY English Camp 2013
กิจกรรมวันพ่อ 2556
ม.มหาสารคามเยี่ยมโรงเรียน
ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 (รอบระดับประเทศ)
ค่ายคณิสนุกคิดสนุกทำ
นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียง

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com