Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ภาพกิจกรรม << Back

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] [ 10 ][ 11 ] Next>>
โรงเรียนเทศบาล 4 ยะลา เยี่ยมโรงเรียน
กิจกรรมแนะแนวต่อม.3
ชมรมกองหนุนทหารเรือภาคใต้มอบทุน
การฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๑
ลูกเสือกองเกียรติยศ
อบรมบุคคลากร เรื่องเทคนิคการบริหารงานงบประมาณ
NSC 2013 ในระดับภาคใต้
ม.3 ทัศนศึกษาภาคกลาง
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
อบรม EM ball
วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2556
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.กระบี่ ศึกษาดูงาน
สนุกในโลกแมลง MSEIS ป.1/1
สยามนิรมิต อนุบาล- ป.1-2

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com