Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

  ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

ติดตามประกาศผลการสอบของนักเรียนได้ที >> Click <<
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องวิทย์ – คณิต ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องคณิต-อังกฤษ ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องทั่วไป (ความสามารถพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องโครงการวิทย์-คณิต ประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องโครงการวิทย์-คณิต ประจำปี 2562
ใบชำระเงิน ปีการศึกษา2562 ภาคเรียนที่1 มัธยมศึกษาปีที่ 4

   ภาพกิจกรรมล่าสุด

   โครงการเด่น

หนังสั้นThe Imitation โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ภูเก็ต
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (ระดับมัธยมศึกษา)

   เฟสบุ๊ค


   ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ปฏิทินกิจกรรมโครงการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
ปฏิทินกิจกรรมโครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
1 - 31 กรกฎาคม 2561
ปฏิทินกิจกรรมโครงการ ประจำเดือน มีนาคม 2561
1 - 31 มีนาคม 2561

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com