Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

  ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

ติดตามประกาศผลการสอบของนักเรียนได้ที >> Click <<
หัวข้อ รายชื่อนักเรียนกลุ่ม A,B ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.5, ม.6
หัวข้อ รายชื่อนักเรียนกลุ่ม A,B ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.3
หัวข้อ รายชื่อนักเรียนกลุ่ม A,B ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.2
หัวข้อ รายชื่อนักเรียนกลุ่ม A,B ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6
หัวข้อ รายชื่อนักเรียนกลุ่ม A,B ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.5
รายชื่อนักเรียนกลุ่ม A,B ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.4

   ภาพกิจกรรมล่าสุด

   โครงการเด่น

หนังสั้นThe Imitation โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ภูเก็ต
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (ระดับมัธยมศึกษา)

   เฟสบุ๊ค


   ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ปฏิทินการจัดกิจกรรมและโครงการ ประจำเดือน มีนาคม ปีการศึกษา 2563
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
ปฏิทินการจัดกิจกรรมและโครงการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2563
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
ปฏิทินการจัดกิจกรรมและโครงการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2562
3 - 29 พฤศจิกายน 2562
ปฏิทินกิจกรรมโครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
1 - 31 กรกฎาคม 2562
ปฏิทินกิจกรรมโครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
ปฏิทินกิจกรรมโครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
1 - 31 กรกฎาคม 2561
ปฏิทินกิจกรรมโครงการ ประจำเดือน มีนาคม 2561
1 - 31 มีนาคม 2561

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com