Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

[ 2 ][ 3 ] Next>>
แจ้งเลื่อนการมอบตัว ชำระเงินของนักเรียนที่ย้ายเข้าระหว่างปี (ป.2-6และ ม.2-3,4-5)
เอกสารที่ใช้มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 4 เมษายน 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ห้องทั่วไป ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องคณิต-อังกฤษ ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องคณิต-อังกฤษ ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องทั่วไป (ความสามารถพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องทั่วไป (ความสามารถพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องวิทย์ – คณิต ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องคณิต-อังกฤษ ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องทั่วไป (ความสามารถพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องโครงการวิทย์-คณิต ประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องโครงการวิทย์-คณิต ประจำปี 2562
ใบชำระเงิน ปีการศึกษา2562 ภาคเรียนที่1 มัธยมศึกษาปีที่ 4
ใบชำระเงิน ปีการศึกษา2562 ภาคเรียนที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทโควต้าเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทโควต้า ห้องโครงการวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2562
แบบฟอร์มการเขียนรายงานการสอน(ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้น ป.1 ห้อง MSEIS
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้น ป.1 ห้อง วิทย์-คณิต

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com