Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   หนังสั้นโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

กิจกรรมหนังสั้นของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาให้กับนักเรียนที่มีความสนใจเฉพาะกลุ่ม เป็นการส่งเสริมทักษะความรู้ ความเข้าใจ วิธีสร้าง เทคนิคในการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ และเพื่อสรรหากลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถในการทำภาพยนตร์สั้นในโรงเรียนและได้ส่งประกวดในรายการต่างๆ ได้รับรางวัลหลายรายการทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด    ได้แก่  The Imiation รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากสำนักงาน ปปช. ประจำปี 2558   รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1   ได้แก่  เรื่อง เพื่อนใหม่  , ความลับ    , Real or Drem  ,กล่อง ,จินตนาการ, รักนี้เพื่อเธอ, Nugen Power

 


รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากสำนักงาน ปปช. ประจำปี 2558


โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com